Twiffo.com
Allowing you to post more than 140 characters to Twitter
TheBigOne_.YHBigBaby
@PoohYunhoVN Viet Nam
We Are T !!! ❤Forever Support Jung Yunho ☆ You are the one and the only one❤ Full of support for all his activities.
9:04 PM Jan 19th 2013
[TRANS] 130119 #TVXQCatchMeInHK Trong phần Talk, Yunho nói "Tôi là tên ngốc" bằng tiếng Trung và Changmin nói "Chúng tôi là TVXQ" rất nhiều lần cũng bằng tiếng Trung xD Yunho vẫn nhắc đi nhắc lại "Tôi là tên ngốc" xD F:FBI
(via:Yarajung)
Reply to PoohYunhoVN
14000